Katkı Atomlarının İyonik Durumlarına ve Konumlarına Bağlı Olarak Oksit Yarıiletken Heteroyapılarda Karbon Salınımı Düşük Yakıt Gazlarının Algılanması, Tutma ve Bırakma Kabiliyetinin Belirlenmesi


Can M. M. (Executive) , Algün G. , Akçay N.

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: October 2020