Cetraria islandica L Ach ve Evernia prunastri L Ach Ekstrelerinin Meme Kanser Hücre Hattı MCF 7 Üzerinde Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması


Özay Y.(Executive), Güven C., Albeniz I., Bağış H., Türker Şener L. , Yumrutaş Ö., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: December 2017