Fusarium graminearum ve F. culmorum izolatlarının PZR yöntemi kullanılarak kemotiplendirmesi


ALBAYRAK G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: July 2013