Potent Bir Anti-Kanser Bileşik: Terpiridin İçeren Dinükleer Palladyum(II)Kompleksinin [Pd(sac)(terpy)](sac)[Pd2(terpy)2(m-tas-N1,N4]SO4.11H2O Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Sitostatik Etkilerinin ve Mekanizmalarının Araştırılması


GÜREL GÜREVİN E. (Executive), ARMUTAK E. İ., ŞENGÜL A., ÜVEZ A., ERKISA M., ULUKAYA E., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: August 2020