Yeni Dioksomolibden(VI) kompleksleri: Sentez, karakterizasyon, ksantin oksidaz inhibisyonu ve antioksidan özellikleri


Eğlence Bakır S., Şahin M. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: October 2019