Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi)


Creative Commons License

Aydın A., İsen M.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2021
  • End Date: April 2023

Project Abstract

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi), başlangıçtan 20. yüzyıla gelinceye kadar Türk edebiyatına ait yazarların edebî eserlerini modern ansiklopedi anlayışına göre ele alacak bir çalışmadır. Proje, Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulacak ve yazılan maddeler belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

Daha önce bilim ve kültür hayatının hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nü tamamlayıcı nitelikteki bu çalışma, Türk edebiyatı üzerine araştırma yapanlar ile genel edebiyat okurları için rehberlik edecek temel bir başvuru kaynağı olacaktır.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi’nde, önce madde başı olarak alınacak eserler belirlenecek, bunlar editörler tarafından kendi içinde kategorilere ayrılarak her eserin edebiyat tarihindeki yeri ölçüsünde çalışmada yer alması sağlanacaktır.