KÜLTÜR DENİZ BALIKLARINDA STAFİLOKOK ENFEKSİYONLARININ ÇEŞİTLİ DİYAGNOSTİK METOTLARLA TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


MEMİŞ D. (Executive), ÇANAK Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: July 2017