Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarlarının Kurulması


Yavaş Ö.(Executive), Akkuş B., Özkorucuklu S., Öktem Y., Şahin Yalçın L., Demir B., et al.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2011 - 2015

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: December 2015