Fusarium graminearum ve Fusarium culmorum türlerinin tanısında kullanılabilecek SCAR markırlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar


ALBAYRAK G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: December 2011