Kolorektal Kanserli Hastaların Kan Plazmalarında Histon Metilasyonunun ELIZA-tabanlı Yöntemle Değerlendirilmesi


GEZER U. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: September 2015