TİP 2 DİYABETTE SDF1 VE CXCR4 POLİMORFİZMLERİ VE CD55 VE CD59 BELİRTEÇLERİNİN ETYOPATOGENEZ VE PROGNOZ İLE OLASI İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


GÜROL A. O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2011
  • End Date: September 2012