Istanbul Cultural Heritage Digital Library


Bezirci P., Süzmetaş S., Hekim B., Aydın S., Akçay Y.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2022 - 2023

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: June 2023

Project Abstract

Genel Amaçlar: Kütüphaneler arası ortaklıkları teşvik etmek, desteklemek, mesleki uzmanlıklar için araç ve politikalar geliştirmek, araştırmacıların kültürel mirasımızı eğitim, araştırma, bilimsel üretim, kültürel gelişim gibi amaçlarla kullanmalarını sağlamak, bilgiye açık ve hızlı erişim sağlayarak ülkemizin dijital dönüşüm sürecine destek vermek.

Özel Amaçlar: İstanbul kütüphanelerinin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonlarını ortak bir dijital platform üzerinden hizmete sunmak ve bu platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonların dijital ortama aktarılmasını sağlamaktır. Bu proje ile kütüphanelerin kendi veritabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişim ucuna sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. İstanbul kütüphanelerinde bulunan kültürel miras ürünlerinin tek bir dijital platformda bir araya getirilmesi ve aynı arayüzden erişiminin sağlanması, araştırmacıların yaşam kalitesine olumlu katkı sunacak ve nihai noktada ülkenin kalkınma hedeflerine katkı yapacak bilgi odaklı ekonomik değer üretme fırsatları oluşturacaktır.