Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve İMKB'deki Şirketler Üzerine Bir Araştırma


ARIKBOĞA F. Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2007
  • End Date: June 2010