A Study on the Effects of the Pandemic on the Cultural Life of Istanbul


Creative Commons License

Bezirci P., Bozkurt V. (Executive), Yılmaz C.(Executive)

Culture and Tourism Ministry, 2022 - 2022

  • Project Type: Culture and Tourism Ministry
  • Begin Date: January 2022
  • End Date: December 2022

Project Abstract

COVID-19 pandemisinin İstanbul’un kültür ve sanat hayatına olumlu ve olumsuz etkilerini belirlemek, olumsuz etkilerle başa çıkma stratejilerini öğrenmek ve pandeminin etkilerini azaltmak için politika yapıcılara önerilerde bulunmak üzere (1) sinema, (2) tiyatro, (3) müzik, (4) yayıncılık, (5) kütüphanecilik, (6) müzecilik, (7) sergi ve (8) festival-fuar-organizasyon başlıklarında toplam sekiz bölümden oluşan bir rapor kitap hazırlamak.