3 Boyutlu Hall Aygıtı Mikroskobu (3D-THAM) ile Magnetik Malzemelerin Yüzey Analizleri


CAN M. M. (Executive)

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2011
  • End Date: October 2013