Fenolik bileşiklerin MCF-7 ve MDAMB 231 meme kanseri hücre soyları üzerine Antiproliferatif Etkilerinin incelenmesi


ALBENİZ I. (Executive) , ALBENİZ G. , TÜRKER ŞENER L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: December 2018