Enformel Siyaset ve Esnek Otoriterlik: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Gündelik Yaşamda Devlet ve Toplum Etkileşimleri ve Karar Alma Sürecinde Toplumsal Girdilerin Rolü


METİNSOY M. (Executive)

TÜBA Project, 2012 - 2014

  • Project Type: TÜBA Project
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: May 2014