Çok Dilli İletişimin Merkezi: İstanbul paneli ve sergisi


Gezgin S.(Executive), Ulusoy Nalcıoğlu B., Gündüz U., Kurşun A. K.

EU Supported Other Project, 2009 - 2010

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: November 2009
  • End Date: October 2010

Project Abstract

Farklı kültür, din ve mezheplere mensup onlarca millet ve etnik grubu yüz yıllar boyunca çatısı altında  barındıran Osmanlı Devleti’nin, bu farklı kökenlere mensup tebaasına, sağladığı fikir ve düşünce özgürlüğü dolayısıyla, İmparatorluğun başkenti İstanbul’da sayısı 21’e ulaşan pek çok farklı dil ve lehçede yayınlanabilmiş gazete ve dergilerin örneklerini bir araya getirmek ve 01.11.2009 – 28.10.2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde ve TGC Basın Müzesi’nde sergilemek.