Perfluorooktanoik asitin karaciğer üzerine toksik etki potansiyelinin in vitro koşullarda araştırılması


ÖZHAN G. (Executive) , ÖZTAŞ E. , ABUDAYYAK M., BORAN T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: July 2019