III-V-N Yapıların Elektronik Transport Özelliklerinin Manyeto-fotolüminesans, Shubnikov de-Haas ve Raman Kayması Yöntemiyle İncelenmesi


Tıraş E.(Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: November 2012