Doksorubisin Klorokin Kombinasyonunun Anjiyogenezde HUVEC Hücrelerinde Tüp Oluşumu Üzerine Etkisi


ARMUTAK E. İ. (Executive), GÜREL GÜREVİN E., AYDINLIK Ş., ULUKAYA E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: April 2017