"Dijital Uçurumun Azaltılmasında Dijital Yeterliliklerin Etkisi: Bilim ve Sanat Merkezlerinde Kurum Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri ve Örgütlerin Dijital Yeterlilikleri"


Dede D. (Executive), Dede D., Erkoç M. F., Bavlı B.

TUBITAK Project, 2024 - 2026

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2024
  • End Date: March 2026