Blockchain and Data Science Research Project


Akadal E. (Executive), Övenç G., Özen Z., Kartal E., Serdaroğlu Ü. S., Özkan İ. E., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2022
  • End Date: October 2023

Project Abstract

Proje kapsamında 2021 yılında kurulmuş olan İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde bir araştırma laboratuvarı kurulması amaçlanmaktadır. Çok amaçlı bilişim laboratuvarı (MIS-LAB) olarak adlandırılan bu laboratuvar ile birlikte bölümümüzün eğitim ve araştırma yeteneklerinde gelişme sağlanacaktır. Projenin amaçları şöyle sıralanabilir: Akademik yayın süreçlerine katkı sağlamak, blokzincir temelli araştırmalar başlatmak, lojistik ve dış ticaret sektörlerinde akıllı sözleşme temelli araştırmaları arttırmak, dijital ekonomi bağlamında araştırma başlatmak, eğitim olanaklarını arttırmak, dış kaynaklı projeler geliştirmek, özel sektöre yönelik hizmetler sunmak. Tüm amaçlar temelde, yetkinlik gerektiren alanlar için insan kaynağı üretmek için planlanmış, proje kapsamında ve devamında bu doğrultuda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine alt yapı sağlayacak niteliktedir.