SEVİMELİN İÇEREN BİYOADHEZİF MUKOZAL DOZAJ FORMLARININ İN VİVO OLARAK KSEROSTAMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


YILDIZ PEKÖZ A. (Executive) , ÖZTÜRK N. , PALA KARA Z. , AKBAL DAĞISTAN Ö. , ŞAHİN G. , BEKTAŞ KAYHAN K. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: October 2020