Marmara Denizi’nde Ticari Öneme Sahip Balık Stoklarının Güncel Durumu ve İleriye Dönük Senaryoların Modellenmesi


Demirel N. (Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: November 2020

Project Abstract

Marmara Denizinde ticari öneme sahip 17 balık ve omurgasız türünün ilk stok değerlendirmesi CMSY modeli ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre mevcut aşırı avcılık seviyeleri devam ederse, yakın gelecekte deniz balıkçılığının ciddi sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. İleriye dönük stok durumunun belirlenmesi farklı balıkçılık baskısı değerleri ile senaryolar oluşturulmuş ve balıkçılık yönetimi açısından bir perspektif sağlanması amaçlanmıştır. Bu senaryoların oluşturulması için kullanılacak model ile balıkçılık baskısının (F) mevcut durumunun; i) % 5 oranında, ii) % 20 oranında, iii) % 40 oranında ve iv) % 50 oranında azaltılması halinde, 15 yılda nasıl bir değişim izleyeceğinin ortaya çıkması amaçlanmıştır.

Marmara Denizi balıkçılığı, biyokütlelerin azalmasına ve stokların düşmesine neden olan çok yüksek balıkçılık baskısıyla boğuşmakta ve bu nedenle “İyi Çevre Durumu” seviyelerini karşılayamamaktadır. Bu sonuçlara dayanarak, kalan ticari stokların 15 yıl içinde yeniden inşa edilebilmesi için, balıkçılık baskısının% 60 azaltılması ve Minimum Avlanma Boyu düzenlemelerinin tüm ticari türleri içermesi ve tüm türler için olgunluk boyunun artırılması gerektiğini önerilmektedir. L90'a göre yapılacak boy düzenlemeleri, bireylerin yüzde 90-100'ü üreme olgunluğuna ulaştığı değer olarak bu denizde stokların toparlanmasına yardımcı olabilecek çok önemli bir düzenlenme olabilir. Ancak bu iki önlem tek başına yeterli değildir, yavru balıkları karaya çıkaranlar için yeterli cezalar ve karaya çıkartma sahalarında kontrol mevcut olmalıdır. Genel olarak, avlanma miktarı% 50'nin üzerinde artış potansiyeline sahiptir ve bu da hem filolardan tüketiciye, hem de topluma kadar herkes için sayısız sosyo-ekonomik faydaya sahiptir.

Burada vurgulanmaya değer en önemli nokta; balıkçılık baskısı önemli ölçüde azaltılırsa, stokların yeniden inşa edilmesine yetecek süre zarfında Marmara Denizi’nin kendini yenileyebileceğidir. Balıkçılık etkinliğinde yapılacak 5-10 yıl süreli ciddi bir azaltma yani hem filoda hem de avcılık çabasındaki azaltma stokların toparlanması için çok önemlidir, ancak bu tip bir düzenlemenin çok katı bir bakış açısı sunduğu düşünülebilir. Hâlbuki dip trolü, ıskarta, ötrofikasyon, kirlilik, istilacı türler, habitat kaybı ve yoğun kentleşme gibi deniz canlılarını olumsuz etkileyen diğer antropojenik stres faktörleri göz önünde bulundurulduğunda, gelecekteki senaryo tahminlerimizin aşırı iyimser olduğu da unutulmamalıdır.