Doksorubisin ve Klorokin Kombinasyonunun Fare Meme Tümörü Erhlich Ascites Karsinoma (EAC) Üzerine Etkisinin In vitro ve In vivo Değerlendirilmesi


Armutak E. İ.(Executive), Gürel Gürevin E., Arı F., Üstün Alkan F., Aktaş A., Ulukaya E., et al.

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: November 2016