İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığın Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı - Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi


OKUMUŞ A. (Executive), ÖZTÜRK S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: July 2015