Kolorektal Kanserli Hastalarda p16 Tümör Süpressör Genindeki Promoter Metilasyonu ve H3lys-9 Metilayonunun Araştırılması


YÖRÜKER E. E. , GEZER U. (Executive)

TUBITAK Project, 2009 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: January 2010