P ve n-tipi ZnO yarıiletken ince filmlerin Atmalı Filtreli Katodik vakum Ark depolama Sitemi ile Üretimi


TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2006
  • End Date: October 2008