International Environmental Law Project


Mantı N. P. (Executive)

Other Supported Projects, 2015 - 2015

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2015

Project Abstract

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) nezdinde yürütülen International Research Project, Almanya Kassel Üniversitesi ile ortak olarak 2012 yılında başlatılan AB Çevre Hukuku Araştırma Projesi'nin devamıdır. Amaç her iki ülkenin çevre hukuku başlığı altında tartışma konusu olan ve ilgili ülkelerin ulusal düzenlemeleri, AB müktesebatı ve uyum süreci içerisinde, Türk Hukuku ve Alman Hukuku bakımından yarattığı etkileri, ilgili Milletlerarası Hukuk ve AB Hukuku çerçevesinde incelemek, konferans ve yayın yoluyla araştırmanın tamamlanmasıdır.