Türk Boğazlar Sisteminde Sualtı Gürültüsünün Analizi ve Modellenmesi


Altıok H. (Executive), Çokacar T., Akgül T., Ediger D., Yüksek A.

TUBITAK Project, 2021 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2021
  • End Date: September 2023