Türk Fusarium graminearum ve F. culmorum İzolatlarının Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Kullanılarak Genetik Karakterizasyonu


ALBAYRAK G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: January 2014