MOĞOLLAR ÖNCESİ İSLAMİ DÖNEM ORTA ASYA ŞEHİRLERİNİN FİZİKSEL YAPISI (8-13. YÜZYILLAR)


ÇEŞMELİ İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2009
  • End Date: March 2011