Türk populasyonundaki Kistik Fibrozis hastalarında TGFB1 ve CD14 gen polimorfizimleri ile hastalık prognozu arasındaki ilişkinin araştırılması


AYDIN F. (Executive), TEMURHAN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2010
  • End Date: April 2017