Polimer-İyonik Tuz Elektrolitlerinin:(I) İletkenlik-Serbest Hacim İlişkilerinin Pozitronyum Annihilasyon Tekniği (PALS) ile İncelenmesi ve (II) PEM tipi Yakıt Hücrelerinde Kullanımı


ULUTAŞ H. K., DELİGÖZ H.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2009