KONTRABAS TUTUŞ VE ÇALIŞ TEKNİKLERİNİN SES ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


AKYEL U. R. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2011
  • End Date: December 2012

Project Abstract

Kontrbas, orkestradaki en önemli eşlik enstrümanlarından bir tanesidir. Enstrümanın boyutları, şekli ve ağırlığı göz önüne alındığı taktirde taşıma problemleri enstrümancı için şüphesiz büyük bir sorun teşkil etmektedir. Kontrbas sanatçısı genelde solo konserler dışında davet edildiği senfoni orkestrası, opera orkestrası, oda müziği toplulukları gibi orkestralarda kendi enstrümanını taşımak yerine konser salonunda bulunan ve sanatçının çalmak için bulunduğu orkestraya ait enstrüman ile sanatını icra etmektedir.Ülkemizde kontrbasların kalitesi, bakım durumları yurt dışındaki emsallerine göre oldukça vasat durumdadır. Enstrümanların bu durumu seslendirecek olan sanatçıya oldukça büyük zorluklar çıkarmakta hatta davet edildiği orkestrada mevcut bulunan kontrbas konusunda bir bilgiye sahip değil ise, oldukça kötü tecrübeler edinilmektedir. Bu durumlar karşısında alınabilecek en iyi yöntem sanatçının kendi kontrbasını taşımasıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kontrbasın hatalarını, kalitesizliğini bakımsızlığı gibi sorunlarını bertaraf edecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bir kontrbasçı olarak daha önce tecrübe ettiğim bu gibi durumlar bana bu tezi yazmamda önemli bir etken olmuştur.Hazırladığım doktora tezinde Kontrbas'ı çalarken kullandığımız tekniklerin, tutuş pozisyonlarının sesi nasıl etkilediği bilimsel olarak araştırılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen sonuçlar stüdyo ortamında incelenerek enstrümanı çalacak olan kontrbas sanatçılarına gerek orkestra içinde, gerek solo konserlerinde istedikleri ses seviyesi ve rengine ulaşmaları için önemli bir kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyim.Kontrbas'ın orkestradaki yeri ve önemi göz önüne alındığı zaman bu çalışmanın sadece enstrümancıya yönelik bir çalışma olmadığının farkına varılması gerekmektedir. Tarafımdan yapılan araştırmalar sonucunda yukarıda bahsettiğimiz sorunları içeren bir kontrbasın sesinin daha iyi nasıl çıkacağını bilmek bir sanatçının en önemli görevidir. Bu bilgileri araştırmak, tespit etmek ve bunu uygulamak ise yazmış olduğum tezimin temel amacıdır. Konu ile ilgili olarak sessiz stüdyo ortamlarında kontrbasın yalın sesinin tespit edilmesi tutuş, çalış tekniklerinin bu sese olan etkilerinin belirlenmesi ve daha iyi ses elde etmek için ne gibi girişimlerde bulunabileceği bu tez sayesinde mümkün olacaktır.