Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları: Paradigma ve Yöntemler


Creative Commons License

Gökkır N. (Executive), GÖKKIR B., ABAY M.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: September 2020