Şişli'de Mahalle Düzeyinde Veritabanı Oluşturulması


Şeker M. (Executive) , Ulutürk Akman S. , Tuna A. , Saldanlı A. , Hepsağ A. , Bektaş H. , et al.

Municipality, 2019 - 2020

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: March 2020