Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Kültürel Hayata Halkın Katılımını Sağlamak İçin Kullandıkları İletişim Stratejilerinin Değerlendirilmesi


Gül Ünlü D., Zeybek B., Kuş O., Genel Z.(Executive)

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2023
  • End Date: September 2024