Gazeteden Tarihe Bakış Projesi


Bezirci P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: April 2020

Project Abstract

Proje sonuçları; İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, sahip olduğu değerli zengin koleksiyonlar yanı sıra, derleme niteliği taşıyan tek araştırma üniversitesi kütüphanesi olması özelliği ve hizmet kalitesi ile önemli bir kütüphanedir. Merkez kütüphane ve Nadir Eserler kütüphanesi koleksiyonunda yer alan değerli eserlerin korunması, yıpranmasının önlenmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, kültürel mirasın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılması, ulusal/uluslararası tanıtımı, bilime ve eğitime katkı sağlanması amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri de “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” dir.

 Gazeteden Tarihe Bakış Projesi; yıpranan ve fiziksel olarak erişimi güç olan, dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki değerli gazete arşivinin, kütüphane otomasyon sisteminden erişim sağlanarak araştırmacı ile buluşturulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje ile tarihi değere sahip kıymetli gazetelerin daha fazla yıpranmasının önlenmesi, gelecek nesillere korunarak aktarılmasının sağlanması yanı sıra koleksiyonun gün ışığına çıkarılması, farkındalık yaratılarak tüm ilgililer ile buluşturulması, araştırmacıların seçkin gazetelere istediği yerden ve kolaylıkla sanal ortamda erişebilmesi nihayetinde bilime ve eğitime katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Ayrıca, orijinal baskıları büyük ve ciltli halleri ile oldukça ağır olan değerli gazetelerin bu Proje ile 7/24 her yerden online erişimi (http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/) mümkün hale getirilerek, kullanıcı hizmetleri açısından koşulları pratik ve hızlı hale getirilmiş, kütüphane depolarında yer tasarrufu sağlanmıştır.

Kültürel miras değeri olan eserlerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda kalıcılığının sağlanması içeriği korumak için bir tür sigortadır. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi de bilimsel çalışmalara ışık olacak nitelikte yeni bir kaynak oluşturmuştur. Bu kıymetli gazete koleksiyonunun dijitalleştirilmesi, bibliyografik künyelerinin yapılması ve elektronik ortamda erişime açılması sonucunda; koleksiyonun gelecek nesillere aktarılması, kültürel miras değerinin korunması ve dijital erişiminin sağlanması yanı sıra dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihinin gazete koleksiyonu üzerinden okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatının araştırmacılara zaman ve mekândan bağımsız olarak sunulması sağlanmış, eğitime ve bilimsel çalışmalara katkı ve kolaylık etkisi oluşturulmuştur.