Biyodizel endüstrisi atıksularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arrıtılabilirliğinin incelenmesi


GÜREL A. F.

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2008
  • End Date: September 2011