Domates Fidelerinde Fungisitlerin Fotosentetik Pigment İçeriği Üzerine Etkisinin İncelenmesi


YÜZBAŞIOĞLU E. (Executive) , YÜZBAŞIOĞLU İ. S. , DALYAN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: February 2020