Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi


Creative Commons License

Arıkan B. A.(Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: October 2008

Project Abstract

İçerik çözümleme, çözümlenen nesneye yönelik iyi tanımlanmış sistematik bir bilgi sorgulama stratejisidir. Araştırma sürecinin ilk aşamalarından itibaren neyin aranacağının iyi tanımlanmış olması gereklidir. İçerik çözümlemenin kuramsal açıklamaları kimi zaman uygulamadan farklılık gösterebilir. İçerik çözümlemeye dayalı araştırmalar ilgili araştırmanın uygun bir temelde gerçekleştirilmesi için lazım olan aşamaları, teknikleri ve süreçleri gerekli kılarken diğer bir yandan da zaman ve işgücünden tasarrufu da gerektirir. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde görev yapan bir grup araştırmacı, Türkçe medya içeriği için bilgisayar destekli bir içerik çözümleme sistemi geliştirme kararına varmışlardır. Geliştirilen proje önerisi, Mayıs 2007’de TÜBİTAK’a 1001 kodlu bir Bilimsel Araştırma Projesi olarak sunulmuş ve TÜB!TAK da projeyi 107K209 kodlu proje olarak destekleme kararını vermiştir. Projenin amacı, Cumhuriyet Dönemi Türk Basınının içeriğini çözümleyecek, Türkçe tabanlı bir içerik çözümleme sistemini geliştirmektir. Bu projeyle geliştirilen Türkçe tabanlı bilgisayar destekli içerik çözümleme sistemiyle, Cumhuriyet Döneminde 1928’den bu yana yeni Türkçe harflerle yayımlanmış olan Türk gazetelerinin içeriklerinin çözümlenmesi için açılması gereken en önemli altyapı engeli olan Türkçe içeriği çözümleyebilecek bilgisayar destekli sistem ihtiyacı karşılanmıştır. Bu sonuç raporunun amacı, proje hakkında birinci bilimsel bilgi
sağlamak ve projenin metodolojik, bilimsel ve uygulama kaynaklı bulgularını tartışarak ortaya koymaktır. Raporun yapısı bu nedenle daha ziyade betimleyicidir ve tarihsel betimleme, sistem modelleme vb. bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanır. İçerik çözümleme, dilbilimsel ve bilgi erişim yöntemleri tartışmanın odağında yer almaktadırlar.