Metin Madenciliği ile Türkçe Bir Dergi Öneri Sisteminin Geliştirilmesi


ÖZEN Z. (Executive), EMRE İ. E., KARTAL E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: November 2018

Project Abstract

Bilimsel bir çalışmanın makaleye dönüşüm sürecindeki önemli ve kritik adımlardan bir tanesi çalışmaya uygun bir derginin seçilmesidir. Bu seçim işlemi doğru yapılmadığı taktirde çalışma daha hakemlere bile gönderilmeden dergi editörleri tarafından çalışma içeriğinin dergi ile uyumsuzluğu gerekçesi ile çalışma reddedilebilmektedir. Bu nedenle uygun derginin çalışmayı bir dergiye göndermeden önce, o dergideki makalelere bir göz atılması gerekmektedir. Bu durum ise dergi web siteleri arasında çokça vakit harcanmasına sebep olmaktadır. Halihazırda "Elsevier Journal Finder", "Springer Journal Suggester" gibi dergi öneri sistemleri geliştirilmiştir ancak tümüyle Türkçe yayınlara ve Türkçe dilde yayın yapan dergilere odaklanan bir dergi öneri sistemine rastlanmamıştır. Bu projenin amacı veri madenciliği yöntemlerini kullanarak Türkçe bir dergi öneri sistemi geliştirilmesidir. Bu kapsamda, DergiPark Akademik'ten seçilen dergi ve bu dergilere ait yayınlarla metin madenciliği analizleri için ihtiyaç duyulan veri setinin oluşturulmuştur. Projenin veri madenciliği süreçlerini sistematik bir biçimde gerçekleştirebilmek için Veri Madenciliği için Çapraz Endüstri Standard Süreç Modeli (CRISP-DM) kullanılmıştır. Proje sonunda DergiPark Akademik araştırmacıların çalışmalarına en uygun dergi(leri) öneren bir web uygulaması geliştirilerek araştırmacıların kullanımına sunulmuştur: https://zekiozen.shinyapps.io/dergioner/