Kapari Bitkisinden Moleküler Baskılama Yöntemi ile Yüksek Saflıkta Kuersetin Eldesi


ÇEPNİ YÜZBAŞIOĞLU F. E.

TUBITAK Project, 2016 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: May 2019