Visibility and anatomical characteristics of accessory mental foramen: a retrospective study


Creative Commons License

YALÇIN T. Y. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: March 2021

Project Abstract

Amaç: Foramen mentalelerin yapısı ve bileşenleri mandibulanın önyan bölgelerinde yapılacak endodontik cerrahi girişimler öncesinde dikkatle anliz edilmelidir. Aksesuar foramen mentale (AMF) bu kompleks yapının bir parçasıdır. Bu çalışmada aksesuar foramen mentalenin sıklığı ve anatomik özellikleri incelenmiştir.

Materyal Method: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) çektirmiş 593 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu görüntüler üç boyutlu olarak aksiyal sagital ve koronal düzlemde incelendi. AMF tespit edilen olgularda; posizyonları ve diş köklerine göre topografic ilşkileri komşu dişlerin kök uçlarına ve foramen mentaleye göre konumlarına göre değerlendirildi.

Sonuçlar:593 mandibulada 1186 foramen mentale incelendi. 71 (% 11)hastada 80 AMF bulundu. 62 hastada tek taraflı AMF (sağ: 34, sol:28) tespit edilirken, 6 hastada (%1.3) iki taraflı AMF tespit edildi (dört kadın ve iki erkek). Tek taraflı iki AMF üç mandibulada tespit edildi.

Foramen mentale ile ilişkisi incelendiğinde 25 AMF yukarı posizyonda, 19 AMF aşşağı posizyonda tespit edildi. AMF en sık olarak arka posizyonda (26), ikincil olarak arka aşşağı posizyonda tespit edildi(13). AMF diş kök uçları ile ilişksi bazı dişler çekildiğinden dolayı 68 olguda değerlendirilebildi. 22 AMF birinci ve ikinci küçük azı dişlerinin kök uçları arasında konumlandığı gözlemlendi.

Tartışma: Endodontik cerrahi girişimlerde olası komplikasyonların önlenmesi amaçıyla AMF varlığının göz ardı edilmemesi gerekir.

Purpose: Mental foramen’s structure and components must be analyzed carefuly before endodontic

surgery operations to anterolateral region of mandible. Accessory mental foramina (AMF) is one part

of this complex structure. İn this study we investigate prevalence and anatomical structures of AMF.

Materials and Methods: A total of 593 patients who had referred CBCT imaging were included in this

study. Then this three-dimensional, cross sectional and axial images were evaluated. The frequency of

the AMF was detected, and its positions and topographical relationship to the teeth of the mandible

and the mental foramen (MF) were analyzed.

Results: We analyzed 1186 sides of 593 mandibles. Of these, 80 AMF were found in 71 (11 %)

patients. 62 mandibles had a unilateral AMF ( right:34, left: 28), while bilateral AMF were presented in

6 (1,3%) mandibles (four women and two men). Unilateral double AMF were detected 3 (0,5%)

mandibles.

Regarding the relationship of the AMF with MF we detected 25 AMF located superior (superior: 10,

posterosuperior: 4, anterosuperior: 11) position and 19 AMF located inferior (inferior: 3, anteroinferior:

3, posteroinferior: 13) position. AMF’s were most commonly located posterior position(26), followed by

locations posteroinferior(13).

Concerning position of AMF’s to the teeth of mandible, we were able to estimate only 68 of 80 AMF’s

due to the fact that some teeth were extracted. 22 AMF were observed below the apexs of between

second and first premolar.

Conclusion: The presence of AMF should not be overlooked for avoiding of complications during

endodontic surgery.