Mikroplastik ve PAH Benzo(a)antrasen'in tek ve birleşik toksik etkilerinin Manila kum midyesi Ruditapes philippinarumda araştırılması


BELİVERMİŞ M., KÖSESAKAL T., SEZER N., SIKDOKUR E., PEKMEZ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: March 2022