Türkiye Florasının Evrimsel Mirası ve Avrupa'da Bitkisel Çeşitlilik Oluşumuna Katkısı: Genomdan Ekolojiye Kanıtlar


Yüzbaşıoğlu İ. S. , Dönmez A. A. (Executive), Uğurlu Aydın Z.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2022