Klorokin, Curcumin ve Paklitaksel Kombinasyonunun EAC (Erhlich Ascites Carcinoma)’lı Farelerde Otofajik ve Apoptotik Etkilerinin Histolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi


Armutak E. İ.(Executive), Gürel Gürevin E., Esener O. B. B., Akkaya A. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: December 2018