KOP Bölgesinde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi


Kabakcı E. (Executive) , Baypınar M. B. (Executive) , Adıgüzel Y.(Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2018 - 2019

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: December 2019